Samuel West, foto: PrivIndustri 4.0 møter 6. innovasjonsbølge: Omstilling i praksis / Paralellseminar Innovasjonsfestivalen