Samuel West, foto: PrivØkonomi på 1-2-3 / Paralellseminar Innovasjonsfestivalen