Deltakerkort Innovasjonsfestivalen, foto: NordveggenInnovasjonsfestivalen 2017 tar form